Tag Archives: mit o edypie streszczenie

Mit o edypie streszczenie

Przygotowanie uczniów do zaangażowanego uczestnictwa społecznego zarówno w społeczności małej (np. klasa, organizacja szkolna, szkoła), jak i wielkiej tj. w skali miasta, powiatu, województwa, kraju. Uczestnictwo takie obejmuje „umiejętność życia i działania w zespole, zdolność rozumienia potrzeb najbliższego środowiska i planowania jego przemian, jak i rozwój uczuć patriotycznych i świadomości zadań w międzynarodowym solidarnym dążeniu do powszechnego społecznego postępu”. Zadanie takie łącznie z przygotowaniem uczniów do twórczego wykonywania pracy zawodowej i do aktywnego ich udziału w życiu kulturalnym możliwe jest do spełnienia jedynie przy uruchomieniu wielorakich wpływów wychowawczych szkoły. Błędem byłoby więc ograniczanie tych wpływów wyłącznie do samej klasy szkolnej. Toteż realizując w niej określone zadania wychowawcze nie należy zapominać, że jest ona integralną częścią szkoły, że do niej przynależy, i że w gruncie rzeczy miarą jej osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych są wyniki, jakimi poszczycić może się cała szkoła.

Witam Cię serdecznie na moim blogu. Mam na imię Wiesław. Od wielu lat zajmuję się edukowaniem osób na temat tego, jak powinna wyglądać i funkcjonować szczęśliwa rodzina. Mam nadzieję, że informacje, które Ci przekażę będą Ci pomocne!